Nokturn z Łabędziem

„Nokturn z Łabędziem”
– najnowszy obraz

Czy zna­cie Ledę Mi­cha­ła Anio­ła
w skrzy­dłach ła­bę­dzia z roz­ko­szy mdle­ją­cą,
nagą z dia­de­mem u bo­skie­go czo­ła?

Świat cały pier­sią od­dy­cha go­rą­cą,
ci­cho – – i tyl­ko da­le­kie­go mo­rza
sły­chać gdzieś falę o falę dzwo­nią­cą.

Ka­ska­dy bla­sku rzu­ca słoń­ca zo­rza,
jak opar z wody, woń wzno­si się z kwia­tów
i mgłą roz­wiew­ną pły­nie na prze­stwo­rza.

A lśniąc od słoń­ca pło­mien­nych szkar­ła­tów
w prze­cud­ne li­nie gnie się na­gie cia­ło,
na zie­mi le­żąc peł­nej aro­ma­tów.

I co się komu kie­dy ma­rzyć śmia­ło
w snach naj­go­ręt­szych o ko­bie­cym pięk­nie:
tu ma wcie­lo­ne ręką mi­strza śmia­łą.

A każ­dy czło­nek zda się w oczach mięk­nie
od pa­lą­ce­go roz­ko­szy nad­mia­ru
i w ci­chym ru­chu rzeź­bi się prze­pięk­nie.

Na­go­ści owej pro­mien­ne­go cza­ru
w żad­nym się sło­wie wy­po­wie­dzieć nie da;
my­śli się mro­czą od zmy­słów po­ża­ru

i od roz­ko­szy, jaką czu­je Leda.

 „Leda” Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Zapraszam na wernisaż prac plenerowych Stare Sady „Pod Jabłoniami” Port & Chillout PLENER 2023.

13 października 2023r. godz. 18:00.

ALBUM MALARSTWA

Od 15 września 2015 roku będą mogli Państwo nabyć ekskluzywny Album malarski Karola Bąka.

Album w twardej, tłoczonej oprawie zawiera 186 ilustracji obrazów, licząc łącznie 288 stron. Teksty są w języku polskim oraz angielskim.

Kup teraz!

Najnowszy projekt dla entuzjastów mojego malarstwa i rozrywki intelektualnej.

Więcej informacji: www.goodloot.eu/imagination