Róża Lilith, pierwsza żona Adama, jest postacią pełną tajemnic i symboliki. Jej historia jest opowiedziana w różnych mitologiach i legendach, zawsze otoczona aurą niepokoju i siły. Lilith była uważana za istotę niezależną i silną, która odmówiła podporządkowania się Adamowi i została potępiona za swoje nieposłuszeństwo. Poprzez analizę mitów i interpretacje różnych tekstów religijnych, możemy zgłębić jej rolę jako pierwotnej partnerki Adama oraz symbolu emancypacji i wolności.

„Lilith”
– najnowszy obraz

Do­tąd jesz­cze mnie two­je po­ca­łun­ki palą!
Gra mi krew, gdy uści­ski twe wspo­mnę go­rą­ce —
I sy­re­nich uśmie­chów utra­co­ne słoń­ce —
Do dziś drżę pod twych źre­nic nie­wi­dzial­ną sta­lą.

Wid­mo, co mi jak upiór krew wy­sy­sasz falą —
Nie­bo mych mąk, roz­ko­szy mo­ich pie­kło wrzą­ce,
Źró­dło żądz, wie­ku­iście w snach zmar­twych­wsta­ją­ce:
Po smut­kach nie­po­wrot­nych noce me się żalą!

Kry­ni­co mej po­tę­gi — i ra­zem nie­mo­cy,
Córo bo­gów sło­necz­nych i de­mo­nów nocy,
Świę­ta kró­lo­wo grze­chu, łez mo­ich wład­czy­ni:

Lę­kam się cię za­po­mnieć, lę­kam się wspo­mi­nać.
Nie wiem, czy bło­go­sła­wić, czy cię mam prze­kli­nać,
Bo sam ska­za­łem sie­bie na ży­wot w pu­sty­ni.

 „Lilith” Antoni Lange

Zaproszenie Osada Sztuki

Zapraszam na wernisaż wystawy poplenerowej, który odbędzie się 25 maja o godz. 17 w Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie.

ALBUM MALARSTWA

Od 15 września 2015 roku będą mogli Państwo nabyć ekskluzywny Album malarski Karola Bąka.

Album w twardej, tłoczonej oprawie zawiera 186 ilustracji obrazów, licząc łącznie 288 stron. Teksty są w języku polskim oraz angielskim.

Kup teraz!

Najnowszy projekt dla entuzjastów mojego malarstwa i rozrywki intelektualnej.

Więcej informacji: www.goodloot.eu/imagination